Yoo Ji Ah CJ Super Race 2015

Shell-Helix race queen Yoo Ji Ah (유지아) at Round 5 of CJ Hello Mobile SuperRace Championship in August 2015.

Yoo Ji Ah CJ Super Race 2015 Shell Helix

Yoo Ji Ah CJ Super Race 2015 Shell Helix

Yoo Ji Ah CJ Super Race 2015 Shell Helix

Source: Jiyuni (Kr)