Kang Yui Photo & Imaging 2015

Model Kang Yui (강유이) promoting Nikon camera at Photo & Imaging exhibition in April 2015. She’s the de facto Nikon model at photography events and trade shows.

Kang Yui Photo Imaging 2015 Nikon

Kang Yui Photo Imaging 2015 Nikon

Kang Yui Photo Imaging 2015 Nikon

Kang Yui Photo Imaging 2015 Nikon

Kang Yui Photo Imaging 2015 Nikon

Source: Bisu (Kr)