Eun Ji Ye Photo & Imaging 2014

Promotional model Eun Ji Ye at the 2014 Seoul International Photo & Imaging Show with Sony cameras.

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Eun Ji Ye Photo Imaging 2014 Sony

Source: Zero5ive (Kr)