Yeon Da Bin KOBA 2014

Model Yeon Da Bin in casual style at Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show (KOBA) in May 2014.

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Yeon Da Bin KOBA Audio Lighting Show 2014

Source: Bisu (Kr)