Min Soo Ah Studio Photoshoot

Korean model Min Soo Ah (민수아) looks sleek in a studio photoshoot.

Korean model Min Soo Ah studio photoshoot

Korean model Min Soo Ah studio photoshoot

Korean model Min Soo Ah studio photoshoot

Korean model Min Soo Ah studio photoshoot

Korean model Min Soo Ah studio photoshoot

Source: Tvii (Kr)