Lee Ji Min CJ Super Race 2013 (R6)

Korean racing model Lee Ji Min at Round 6 of CJ Super Race 2013 for Kumho Tires Motorsports.

Lee Ji Min CJ Super Race 2013

Lee Ji Min CJ Super Race 2013

Lee Ji Min CJ Super Race 2013

Lee Ji Min CJ Super Race 2013

Source: LittleMan (Kr)