Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Korean promotional model Lee Ji Min at the 2014 Busan International Motor Show (BIMOS) in a long blue dress and shiny jewelries.

Model Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Model Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Model Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Model Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Model Lee Ji Min Busan Motor Show 2014

Source: 흑풍 (Kr)