Lee Ga Na Pink Pajamas

Korean model Lee Ga Na’s (이가나) studio photoshoot in a cute pinkish pajamas.

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Lee Gana pink pajamas studio photoshoot

Source: Zinie (Kr)