Kitty Girl Bomi

Korean model Bomi’s studio photoshoot, kitty style. Photos by Tristan, via Cutekorean.

Korean model Bomi kitty style photoshoot

Korean model Bomi kitty style photoshoot

Korean model Bomi kitty style photoshoot

Korean model Bomi kitty style photoshoot

Korean model Bomi kitty style photoshoot

Korean model Bomi kitty style photoshoot