Kim Si Yeon Studio Photoshoot

Korean model Kim Si Yeon’s (김시연) studio photoshoot in black basque, red dress, and white bathrobe.

Korean model Kim Si Yeon photography

Korean model Kim Si Yeon photography

Korean model Kim Si Yeon photography

Korean model Kim Si Yeon photography

Korean model Kim Si Yeon photography

Korean model Kim Si Yeon photography

Source: Yoewoobi (Korean)