Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Promotional model Kang Yui at Nikon Digital Live, an annual PR event for camera brand Nikon, at Seoul’s Blue Square in July 2014.

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Kang Yui Nikon Digital Live 2014

Source: Basker (Kr)